Παροχές

“Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη του παιδιού είναι η συγκέντρωση. Το παιδί που συγκεντρώνεται είναι απόλυτα ευτυχισμένο.”

Μαρία Μοντεσσόρι

Το Σχολείο μας παρέχει: