Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι Παιδαγωγοί μας είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, ειδικευμένοι στη μέθοδο Μοντεσσόρι, με εμπειρία, αλλά και ενθουσιασμό,αγάπη και υπομονή προς τα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει: