Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 Επιστροφή Νέα –Εκδηλώσεις

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Ημερίδα «Μεγαλώνοντας χαρούμενα και ανεξάρτητα παιδιά: Μοντεσσόρι από την Αρχή!»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00-10.30
Προσέλευση και ξενάγηση στο μοντεσσοριανό περιβάλλον

10.30-11.00
Θηλασμός και εισαγωγή στις στέρεες τροφές: τα παιδιά μπορούν να τρώνε μόνα τους! (0-3 ετών)

11.00-11.45
Η ∆ιαμόρφωση του παιδικού δωματίου (0-3 ετών)

11.45-12.00
∆ιάλειμμα

12.00-12.30
Βοήθησέ με να τα καταφέρω μόνος μου: Ανεξαρτησία στο σπίτι (3-6 ετών)

12.30-13.00
Η εμπειρία του Γονέα: Γονείς που ξεκίνησαν με Μοντεσσόρι από την αρχή μοιράζονται τις εντυπώσεις τους

13.00-13.30
Ερωτήσεις- Συζήτηση

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

Τηλ: 210 62 01 107
Facebook: Learning Steps

Θηλάζουσες μητέρες με βρέφη είναι ευπρόσδεκτες! Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχουν παιδαγωγοί που θα απασχολούν παιδιά ηλικίας 2,5 εώς 6 ετών, εφόσον είναι ικανά να αποχωριστούν τον γονέα.

Διάρκεια Ημερίδας: 10:00 – 13:30

LEARNING STEPS, Αθ. ∆ιάκου & Ύδρας 5, 145 61 Κηφισιά,
Τηλ: 2106201107, E-mail: info@learningsteps.gr, www.learningsteps.gr

2