Ημερίδα

Μεγαλώνοντας Χαρούμενα & Ανεξάρτητα Παιδιά: Μοντεσσορί από την Αρχή! Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 10:00-13:30 Είσοδος Ελεύθερη

Welcome to our children's house!

We know how to uncover pearls hidden in shells, gold in the core of mountains, coal inside the Earth!

But we ignore the spiritual seeds, the Creative ore hidden in the child, once born to regenerate humanity.

The emphasis on education needs to be placed in the first years of the child's life, when the mind is as receptive as at no other time in human life!

Maria Montessori