Νέα

learningsteps_imerida

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Ημερίδα «Μεγαλώνοντας χαρούμενα και ανεξάρτητα παιδιά: Μοντεσσόρι από την Αρχή!» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.00-10.30 Προσέλευση και ξενάγηση στο μοντεσσοριανό περιβάλλον 10.30-11.00 Θηλασμός και εισαγωγή στις στέρεες τροφές: τα παιδιά μπορούν να τρώνε μόνα τους! (0-3 ετών) 11.00-11.45 Η ∆ιαμόρφωση του παιδικού δωματίου (0-3 ετών) 11.45-12.00 ∆ιάλειμμα 12.00-12.30 Βοήθησέ με να τα καταφέρω μόνος μου: Ανεξαρτησία στο σπίτι […]